„Zaprojektowanie i przebudowa skrzyżowania ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Bartosza Głowackiego i sygnalizacji świetlnej, z włączeniem do SZR wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”  – ZDiM w Lublinie