Zadanie 1:

  1. budowa ulicy Bliskiej w Lublinie wraz z „sięgaczami” oraz rozbudowa odcinka ul. Wojciechowskiej;
  1. budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Bliskiej i ul. Wojciechowskiej na rzecz MPWiK w Lublinie.