„Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap II”   – Gmina Zakrzówek